Education

Design & Students

Wunderkammer

Works & Treasures

Design Culture

Hosting/ consulting

Collection

Industry & Trade

Aanbevolen

Publications Alumni

Automobilia

Car= cult/ see gems

BNO-Tallks #11: FLOW

>Design Culture

Op 19 april 2012 vond in Pakhuis De Zwijger de elfde editie plaats van BNO-tallks onder de titel ‘Flow’. Onderwerp: de zoektocht van organisaties in het (semi)publieke domein naar manieren om hun publiek te verleiden en ervaringen te sturen. Geenszins iets om gerust op te zijn…
Ik was als spreker gevraagd vanwege mijn rol als vormgever bij het tot stand komen van de bewegwijzering in het twee weken eerder geopende EYE, waarmee Amsterdam een spectaculaire publieke ruimte rijker is. Ook EYE zelf was uitgenodigd voor deze avond maar kon de aanvraag helaas niet honoreren. Ten aanzien van het aantrekken en vasthouden van bezoekers had ik niet zoveel te melden omdat deze taak bij EYE bij een ander gremium belegd is. Neemt niet weg dat je als ontwerper die in de ruimte werkt, medeverantwoordelijk bent voor de totale visuele kwaliteit van gebouw en directe omgeving.

Ik besloot in te zetten op dit aspect en noemde mijn bijdrage Ik wil mijn station terug. In dit licht was het wel jammer dat de NS op het laatste moment afzegde.

Via het door mij al langer met lede ogen aangeziene ‘afkalven van de waarlijk ruimtelijke publieke ruimte’, doordat stations worden omgevormd tot bazaars en postkantoren helemaal verdwenen zijn (alleen de kerk blijft over, dikwijls als monument-met-nevenfuncties), verlegde ik de aandacht naar het groot aantal ex-fabriekshallen dat tegenwoordig voor culturele doeleinden gebruikt wordt, de daarbij behorende specifieke kwaliteit van deze ruimten belichtend–om af te sluiten met de conclusie dat EYE niet alleen een prachtige bioscoop annex huiskamer op Noord is maar ook een tentoonstellingsruimte heeft met niet alleen de maten van een fabriekshal maar dat die bovendien zeer goed gebruikt zijn door de tentoonstelling nadrukkelijk open en ruimtelijk op te zetten. En dit keer niet in een gebouw dat per ongeluk was blijven staan maar dat EXPRES zo ontworpen en gebouwd is.

Een pleidooi kortom voor de appreciatie van functionele leegte en visuele properheid.

Voormalige fabriekshal Schellens hier in gebruik als tentoonstellingshal tijdens Dutch Design Week Eindhoven 2011.

De tentoonstelling in EYE. Fotografie Marleen Sleeuwits

Line-up van de avond die gemodereerd werd door Jellie Brouwer (NPS Kunststof):
Marga Kleinenberg (DeNieuweBibliotheek Almere)
Sofie Ruytenberg (Concrete)
Taco de Bie (Platvorm)
Nils van Keulen (Tinker imagineers)
Vincent van Baar (Buro Van Baar)
Peter Slavenburg (NorthernLight)

BNO Beroepsvereniging Nederlandse Ontwerpers