Education

Design & Students

Wunderkammer

Works & Treasures

Design Culture

Hosting/ consulting

Collection

Industry & Trade

Aanbevolen

Publications Alumni

Automobilia

Car= cult/ see gems

Welstandig (David de Jong)

>Aanbevolen

De fotoserie in deze krant is een onderzoek naar de typische Hollandse ordeningsdrift. De alomtegenwoordige drang te ordenen die, hoewel overal aanwezig, het meest duidelijk plaatsvindt op de grens tussen publiek en privé. Het gebied tussen de ontworpen wereld en de particuliere oplossing. Getoond worden daarom juist die gevallen waarin mensen hun omgeving zelf vormgeven en aanpassen. Situaties waarin ondanks–of zelfs dankzij–strenge vorm- en regelgeving, opgesteld door beleidsmakers, particulieren zelf architectuur plegen. De Hollandse drang tot ordening is vooral zichtbaar in de meest alledaagse dingen, het functionele en het volstrekt normale.

>> Bezoek de site van David de Jong