Education

Design & Students

Wunderkammer

Works & Treasures

Design Culture

Hosting/ consulting

Collection

Industry & Trade

Aanbevolen

Publications Alumni

Automobilia

Car= cult/ see gems

Den Haag Design

>Design Culture

Design Den Haag workshop ‘Aan Tafel!’ Ideeën voor een beter Den Haag, Lange Voorhout, Den Haag, donderdag 3 juni 2010

Van de site van DDH: “Den Haag groeit. De stad denkt na over uitbreiding van de haven, het Spuiplein moet een groot cultuurforum worden naar voorbeeld van andere wereldsteden en het verkeer wordt sinds kort om het centrum heen geleid. De toegankelijkheid en de inrichting van de stad worden bepaald door de ambities van het stadsbestuur die vervolgens architecten en ontwerpers inschakelt. 
Aan Tafel! biedt creatieven en ambtenaren die wonen en/of werken in Den Haag de kans om met elkaar op informele wijze over de toekomst van Den Haag van gedachten te wisselen.
“Op de oproep aan creatieven en beleidsmakers in Den Haag om een gespreksonderwerp in te dienen voor de dag, kwamen 52 reacties. Hieruit werd een selectie gemaakt van de beste ideeën voor een beter, fijner, mooier, schoner of duidelijker Den Haag. Vervolgens werden de creatieven en beleidsmakers aan elkaar gekoppeld en op de hoogte gesteld met wie zij aan tafel zouden gaan zitten.

In de zomer 2010 namen 17 beleidsmakers en 17 creatieven plaats aan lunchtafels onder de bomen van het Lange Voorhout (volgens Gert Dumbar het mooiste plein van Europa). De koppels voerden interessante discussies die verrassende en relevante uitkomsten hadden. Tijdens het praten diende het tafelkleed als schetsvel en kon hierop worden geschreven en verbeeld wat ter sprake kwam.”

Ik werd geselecteerd op basis van mijn plan voor het planten van dennebomen langs de toeganswegen naar het strand bij wijze van voorbode: “u nadert de kust”. Het idee had ik opgepikt uit Noord-Franse kustplaatsen waar men, komenende uit het land waar de loofboom overheerst, plotseling tussen dennebomen rijdt gedurende de laatste kilometer(s) naar de kust. Onder het motto ‘breng de zee naar de stad’ besprak ik met beleidsmaker Gielijn Blom een duidelijk herkenbare beplanting langs bijvoorbeeld de Van Alkemadelaan in de vorm van dennebomen.
Op het moment dat ik dit schrijf, staan op de kruising Van Alkemadelaan – Waalsdorperweg reeds dennebomen. Het is de vraag hoeveel er straks over zullen zijnn wanneer de Alexanderkazerne plaats heeft gemaakt voor het International Court of Justice.

*) Design Den Haag
Het doel van Design Den Haag is om te onderzoeken op welke manier design een bijdrage kan leveren aan een zichtbaar Europa in een internationale context en welke rol de overheid hierin kan spelen. Dit onderzoek zal resulteren in een publicatie die in 2018 zal worden aangeboden aan de Europese Unie.