Vincent
van Baar

Education

Design & Students

Wunderkammer

Works & Treasures

Design Culture

Hosting/ consulting

Collection

Industry & Trade

Aanbevolen

Publications Alumni

Automobilia

Car= cult/ see gems

Rijkskantoor Groningen

>Wayfinding

Een oriëntatiesysteem voor het nieuwe rijkskantoor in Groningen waar dit gebouw van UNStudio inmiddels een begrip is. Zowel vanaf het spoor als vanaf de A7 markeert het de entreé naar de stad. Het ontwerp valt op door bol staande gevels en ronde contouren. De verdiepingen worden omzoomd door vinnen die een rol spelen bij de klimaatbeheersing in de verschillende jaargetijden en die het gebouw zijn karakteristieke stroomlijnvorm verschaffen (in de volksmond spreekt men van het cruiseschip).
In een relatief laat stadium haakte Van Baar aan bij het ontwerpteam – relatief, want zelden werd een gebouw van deze omvang en complexi­teit gerealiseerd binnen zo’n kort tijdsbestek: iets meer dan twee jaar.
Een eerste analyse van het gebouw leverde de belangrijkste ontwerpuitgangspunten op: variatie en verdubbeling. De uitgesproken vormgeving van het interieur verdroeg nauwelijks fysieke toevoegingen; de meeste figuren zijn daarom direct aangebracht op de wanden door toepassing van kleeffolies en schilderwerk. Een gebouw als dit, met een simpel, 8-vormig verkeerscirculatie­systeem, met voornamelijk vaste bewoners bovendien, zou weinig tot geen wegwijzers nodig hebben. De behoefte concentreerde zich op de benoeming van locaties: verdiepingen en zônes, ofwel: nummering. Van Baar besloot in te zetten op het ontwerpen van een speciale cijferreeks. Omdat patronen en overlapping vaste thema’s zijn in haar werk, zocht hij samenwerking met Hansje van Halem. Elk maakten zij een aantal studies van cijfers die werden uitgewerkt op de liftlobby, op de ‘scheg’ (de taps toelopende kernen), het trappenhuis en, als meest aanwezig element in het interieur, ruimtenummers op de ‘koven’, de metalen panelen boven de ramen in het interieur. De keuze viel op de meer gestileerde ‘DuoLine’ cijferreeks ten faveure van Van Halem’s complexe, web-achtige ontwerpen die gelijkenis vertonen met de overlappende verdiepingsplattegronden. Tenslotte ontwierp Van Baar er een serie pictogrammen bij die de kenmerken van het cijferontwerp dragen: lineair en gebruikmakend van het principe ‘verdubbeling’. Het kleurenschema was al in een eerder stadium ontwikkeld door de interieurachitect.

lifthal

Fotografie: Marleen Sleeuwits