Education

Design & Students

Wunderkammer

Works & Treasures

Design Culture

Hosting/ consulting

Collection

Industry & Trade

Aanbevolen

Publications Alumni

Automobilia

Car= cult/ see gems

Zefir7 Kring BNO

>Design Culture

Sinds 1999 organiseert een zevenkoppige programmaraad 9x per jaar op de eerste of tweede donderdag van de maand een avond voor ontwerpers onder de vlag Zefir7, ontwerpers aan zee’, tot 2012 namens Zeebelt en BNO, sinds 2013 i.s.m. Stroom. Inmiddels is het de langst ononderbroken opererende BNO kring. Voornamelijk vrij jonge ontwerpers waarvan de programmaraad vindt dat ze iets te melden en te tonen hebben worden uitgenodigd om een presentatie van ca. 1 uur te geven. Hoewel het merendeel van de sprekers een grafisch ontwerp-achtergrond heeft, komen ook andere dsciplines aan bod van ruimtelijk ontwerp tot food design. De avonden zijn gratis toegankelijk en men kan zich op de site van Zefir7 aanmelden voor het maandelijks per e-mail ontvangen van de uitnodiging. Na de lezing wordt café gehouden. Het is een actieve ontmoetingsplek voor ontwerpres in Den Haag en omstreken.

Programmaraad: Vincent van Baar, Jeroen Barendse, Renate Boere, Thomas Castro, Ed van Hinte, Peter Verheul
(tot 2013 nam Judith Schoneveld namens Zeebeltdeel aan de programmaraad)