Education

Design & Students

Wunderkammer

Works & Treasures

Design Culture

Hosting/ consulting

Collection

Industry & Trade

Aanbevolen

Publications Alumni

Automobilia

Car= cult/ see gems

Perceel Nr. 235 (Anne Geene)

>Aanbevolen

Het is een vaak gehoord cliché dat de wereld steeds kleiner wordt. ‘Perceel nr. 235 / Encyclopedie van een volkstuin’ bewijst eerder het tegendeel. Door uitvoerig fotografisch onderzoek geeft Anne Geene ons inzicht in de verrassende rijkdom van het planten- en dierenleven op een volkstuinperceel in het meest verstedelijkte gebied van Nederland. Aan de basis staan volstrekt persoonlijke observaties, al zijn die geselecteerd en vastgelegd met wetenschappelijke precisie en oog voor detail. Het boek wil een complete visuele weergave geven van alles wat er groeit, bloeit, zwemt en vliegt, op, langs en over de exact 245 vierkante meter van volkstuin nr. 235. Toch staat niet zozeer het waargenomene centraal als wel de kunst van het waarnemen en de relatie tussen fotografie en wetenschap. Daarmee vormt dit werk een uniek fotografisch universum dat het niveau van de verzameling ruimschoots overstijgt. (van de Flaptekst)

>> Koop Perceel 235 bij De Hef