Over


In de ogen van velen is Vincent van Baar een grafische gulzigaard. Gelijk hebben ze. Van Baar manoeuvreert zijn (typo)grafische kwaliteiten zo, dat ze verder reiken dan het bekende papieren medium.

Naast het vormgeven van publicaties, websites en huisstijlen, ontwerpt hij bewegwijzering voor gebouwen en openbare ruimte. Deze gevarieerde praktijk zorgt voor een bijzondere kruisbestuiving. Drukwerk krijgt een architectonisch touché terwijl bewegwijzering niet zelden uitmondt in ‘super graphics’.

Boeken zijn een passie. Zijn collectie van industriële catalogi en oude facturen is zowel compulsief als indrukwekkend te noemen. Zijn studenten aan de Design Academy Eindhoven en de KABK Den Haag noemen hem wel ‘de wandelende encyclopedie’.

Na een aantal jaren werkzaam te zijn geweest bij het internationaal befaamde Studio Dumbar, nam hij  het initiatief tot de oprichting van Barlock. Vervolgens werkte hij weer een aantal jaren voor het inmiddels veel grotere Studio Dumbar. In 2008 startte hij Buro Van Baar. Hier werkt hij met veel plezier één op één met zijn opdrachtgevers.

Bel of mail Van Baar voor een afspraak. Maak kennis met zijn vermogen tot scherpe analyse en een voortvarend stappenplan om te komen tot uiterst effectieve en onderscheidende vormgeving. vincent@burovanbaar.nl /  06 1332 1826

{English}        One could call Vincent van Baar a greedy graphic maniac. Rightly so. Van Baar employs his graphic skills in a such way that they escape from the typical paper medium.

Besides designing websites, publications and visual identities, he creates wayfinding programmes for buildings and public space. This results in a special kind of cross-pollination. Print acquires architectural qualities whereas wayfinding systems turn out as super graphics.

Books are his passion. Van Baar’s collection of industrial catalogs for example is as compulsive as it is impressive. No wonder his students call him a walking encyclopedia.

After a number of years working with the renowned Studio Dumbar, he co-established Barlock, a design company still running in The Hague. Subsequently he worked for Studio Dumbar again after founding father Gert asked him to come back. In 2008 he started his own studio, working one-to-one with his commissioners.

Call or mail Van Baar for an appointment. Get to know his ability to make a spot-on analysis as well as a swift roadmap to effective and distinct design.  vincent@burovanbaar.nl /  +316 1332 1826