Vincent
van Baar

Education

Design & Students

Wunderkammer

Works & Treasures

Design Culture

Hosting/ consulting

Collection

Industry & Trade

Aanbevolen

Publications Alumni

Automobilia

Car= cult/ see gems

Campus Uilenstede

>Wayfinding

Voor de routing is een heldere keuze gemaakt voor verwijzing naar kwartieren en in tweede instantie huisnummers. In de oude situatie was een wildgroei ontstaan aan borden met gebouwcodes en reeksen huisnummers. Gebouwen hebben in de nieuwe opzet geen eigen codes meer. Kamernummers komen niet meer voor in de buitenbewegwijzering. In de nieuwe situatie wordt alleen nog verwezen naar windstreken en huisnummers. Voor hulpdiensten is een overzichtelijk schema gemaakt waardoor de kamernummers nu goed vindbaar zijn.
Van Baar maakte een analyse van de bestaande situatie, ontwikkelde voorstellen voor sterk vereenvoudigde redactie van de bewegwijzering, gaf een aantal presentaties aan stuurgroep en bewoners teneinde draagvlak te creƫren en maakte het bordenplan en de grafische vormgeving van de borden.

Campus Uilenstede, Amstelveen, gebouwd 1966-1970
Woongebied voor ca. 3.000 studenten
Terrein ca. 520 x 220 + 260 x 150m
Oplevering vernieuwde campus: 2015
Opdrachtgever: Gemeente Amstelveen
Partners: VU, DUWO en Schiphol
Ontwerp terrein: Lodewijk Baljon Landschapsarchitecten

campus uilenstede kwartieren

Uilenstede wayfinding bord openbare weg

Uilenstede wayfinding bord terrein

Uilenstede plattegrond vereenvoudigd communicatief

Plattegrond Uilenstede vereenvoudigd detail huisnummering